اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی استفاده حداقلی از حقوق‌مان است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با بیان اینکه برداشتن گام دوم ایران در برجام استفاده حداقلی از حقوق جمهوری اسلامی طبق برجام است گفت: باید در زمینه کاهش تعهدات برجامی، گام‌های بعدی را هم برداریم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم شورای اسلامی در گفت‌وگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: طبق متن برجامی که وجود دارد و البته نوزاد ناقص‌الخلقه‌ است، اگر طرف مقابل اجرای تعهداتش را عملی نکند، تهران بر همین اساس می‌تواند تعهداتش را کاهش دهد.

وی افزود: وقتی طرف اصلی برجام از آن خارج شده و آمریکا اعلام کرده آن را قبول ندارد، چه لزومی دارد جمهوری اسلامی هم تعهداتش را اجرایی کند، لذا ما هم باید تعهداتمان را کم کرده و پیام خاصی را به طرف مقابل ارسال کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اروپایی‌ها که پس از خروج آمریکا از برجام به دنبال آن بودند بار آنها را به دوش بکشند، موفق نبوده و نتوانستند برجام و تعهداتشان را به سرمنزل مقصود برسانند و ما عملی را در اجرای تعهداتشان ندیدیم.

آقامحمدی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: برداشتن گام دوم ایران در برجام استفاده حداقلی از حقوق جمهوری اسلامی طبق برجام است.

وی گفت: باید در زمینه کاهش تعهدات برجامی، گام‌های بعدی را هم برداریم و این قاطعیت در روزهای آینده هم دیده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اروپا و آمریکا اگر جمهوری اسلامی ایران را در اقدامات متقابل جدی ببینند و ما هم پایبندی حداقلی خود را به عدم پایبندی آنها به تعهداتشان را نشان دهیم، طرف غربی عقب‌نشینی کرده و سر راه خواهد آمد.

آقامحمدی افزود: ابراز نگرانی اروپا از کاهش تعهدات ایران در برجام و اظهارات آنها منبی بر تنزل امنیت در منطقه نشان‌دهنده آن است که اقدامی صحیح و به موقع از سوی تهران انجام شده است و اگر ما در این راستا به اجرای اقدامات قاطع خود ادامه دهیم، آنها دست از زیاده‌خواهی و روش‌های استکباری‌شان برخواهند داشت.

 
انتهای پیام/
http://qomefarda.ir/11127
اخبار مرتبط

نظرات شما