/ فیلم

نتیجه اعتماد به آمریکا/2

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سیزدهم آبان به همه ی مستضعفان آموخت که می توانند چپاول گران را به زباله دان تاریخ بسپارند. سیزده آبان به مسلمانان آموخت که در معبد انسانیت، آزادانه و آگاهانه در برابر والایی های ارجمند مکتب توحید، به نماز بایستند، تنها در برابر «اللّه » به کرنش و سجود بنشینند و جز او، همه را طرد کنند. واقعه ی سیزده آبان به دل های مؤمنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد.


انتهای پیام/
دانلود فیلم
http://qomefarda.ir/13241
اخبار مرتبط

نظرات شما