کارشناس ارشد مسائل بین المللی در گفتگو با قم فردا:

خروج آمریکا از سوریه یک پیروزی برای جریان مقاومت است/ آمریکا به دنبال ایجاد طالبانیسم جدید در افغانستان

یک کارشناس ارشد مسائل بین المللی با اشاره به خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه، گفت: به نظر می رسد آمریکا با بن بست های استراتژیکی در نقاط مختلف دنیا رو به رو شده است.

سید رضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه در چند روز اخیر، اظهار داشت: در کنار این بن بست های استراتژیک، مسائل داخلی که در حال حاضر در هیئت حاکمه این کشور و بویژه برخی فشارهای کنگره به ترامپ وجود دارد سبب شده است تا آمریکا مجبور به خارج کردن تعدادی از نیروهای خود از افغانستان و همه نیروهای خود از سوریه شود.
وی ادامه داد: در حقیقت باید گفت که شرایط کلی به وجود آمده در غرب آسیا و بویژه سوریه، به نفع جریان مقاومت و البته دولت سوریه و حامیان آن قابل ارزیابی است.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه ای همچنین گفت: نکته مهم این است که در شرایط کنونی، جایگزینی خلأ قدرت آمریکا در سوریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظام سیاسی سوریه و هم پیمانان آن باید درباره جایگزینی این خلأ قدرت اقدامات عاجل را به عمل آورند و اجازه ندهند که گروه های تروریستی یا معارضان منطقه ای، جای خالی این خلأ را پر کنند.
صدرالحسینی با بیان اینکه این پیروزی را باید گرامی و بزرگ داشت تصریح کرد: البته در کنار این بزرگداشت، باید همچنان با هوشیاری تمام در صحنه حاضر بود، مسائل مختلف را رصد کرد و جلوی هرگونه اقدام احتمالی غیر متعارف را گرفت.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره باقی ماندن تعدادی از نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز اظهار داشت: در این باره البته اما و اگرهای فراوانی وجود دارد؛ اما یکی از مهم ترین موضوعات این است که آمریکایی ها هنوز به یک نقطه مطمئن در منطقه شرق آسیا نرسیده اند و مطمئنا درباره خروج همه نیروهای خود از افغانستان با تأمل بیشتری نسبت به سوریه عمل خواهند کرد.
وی همچنین اضافه کرد: آمریکا به احتمال قریب به یقین به دنبال جایگزین کردن جریان طالبانیسم جدید به جای دولت قانونی افغانستان است.


انتهای پیام/120
http://qomefarda.ir/1408
اخبار مرتبط

نظرات شما