کدام مجلس رکوددار حضور زنان است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، یکی از مسائلی که در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی جالب توجه است، تعداد زنانی است که به عنوان نماینده مردم وارد بهارستان می‌شوند.

در ادوار ده‌گانه مجلس شورای اسلامی، میزان حضور زنان همواره متغیر بوده است. در این میان مجلس دهم با 17 نماینده زن بیشترین آمار حضور زنان در کرسی‌های سبز مجلس را برعهده داشت.

اما به نظر می‌رسد این رکورد در حال رسیدن به مجلس یازدهم است. 

با مرور منتخبین یازدهمین دوره مجلس تاکنون 17 زن موفق به حضور در مجلس یازدهم شدند و یک زن هم به مرحله دوم انتخابات رسید.

فاطمه آجرلو کاندیدای مردم کرج است که قرار است 29 فروردین مجددا وارد رقابت‌های انتخاباتی شود. در صورتی که آجرلو بتواند رای مردم کرج را کسب کند، مجلس یازدهم با حضور 18 زن، بیشترین تعداد زنان در پارلمان را دارد.

منتخبین زن مجلس یازدهم:

فاطمه رهبر

تهران، ری،‌ پردیس و اسلامشهر
زهره الهیان  تهران، ری،‌ پردیس و اسلامشهر
سمیه رفیعی  تهران، ری،‌ پردیس و اسلامشهر
فاطمه قاسمپور  تهران، ری،‌ پردیس و اسلامشهر
زهره سادات لاجوردی  تهران، ری،‌ پردیس و اسلامشهر
الهام آزاد نایین، خور و بیابانک
عفت شریعتی زرند و کوهبنان
سمیه محمودی شهرضا و دهاقان
پروین صالحی مبارکه مبارکه
سارا فلاحی ایلام
معصومه پاشایی‌ مرند و جلفا
فاطمه محمدبیگی قزوین
فاطمه مقصودی بروجرد
شیوا قاسمی مریوان
فاطمه رحمانی مشهد
زهرا شیخی اصفهان
هاجر چنارانی نیشابور و فیروزه

 

سمیه محمودی نماینده شهرضا تنها نماینده زنی در مجلس دهم است که توانست به مجلس یازدهم راه یابد.

 

** مجلس اول:

اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد. تعداد کل نمایندگان دوره اول خانه ملت با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 327 نفر بود که از این تعدا ۴ نامزد زن از حوزه انتخابیه تهران توانستند روانه مجلس اول شوند.

مریم بهروزی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
اعظم طالقانی

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

گوهرالشریعه دستغیب

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

عاتقه صدیقی (همسر شهید رجایی)

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

 

** مجلس دوم:

دومین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1363 آغاز به کار کرد. تعداد کل نمایندگان دوره دوم مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 278 نفر بود که از این تعداد 4 نامزد زن از حوزه انتخابیه تهران توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس دوم شوند.

در دومین دوره مجلس شورای اسلامی، مرضیه حدیدچی جایگزین اعظم طالقانی شد و مریم بهروزی، گوهر الشریعه دستغیب و عاتقه صدیقی برای بار دوم راهی مجلس شدند.

مریم بهروزی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
مرضیه حدیدچی دباغ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
گوهرالشریعه دستغیب تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
عاتقه صدیقی (همسر شهید رجایی) تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

 

** مجلس سوم:

سومین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1367 کار خود را آغاز کرد. تعداد کل نمایندگان دوره سوم مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 278 نفر بود که از این تعداد 4 نامزد زن از حوزه انتخابیه تهران توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس شوند.

 ترکیب زنان مجلس دوم،‌ در مجلس سوم هم تکرار شد.

مریم بهروزی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
مرضیه حدیدچی دباغ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
گوهرالشریعه دستغیب تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
عاتقه صدیقی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

 

** مجلس چهارم: 

در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم 9 نامزد زن توانستند در مجلس چهارم حاضر شوند.

این مجلس در تاریخ 7 خرداد 1371 کار خود را آغاز کرد. تعداد کل نمایندگان این دوره مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 274 نفر بود.

فخرالتاج امیرشقاقی تبریز
فاطمه همایون‌مقدم تبریز
مریم بهروزی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
پروین سلیحی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
منیره نوبخت تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
مرضیه وحید دستجردی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
نفیسه فیاض‌بخش تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
اختر درخشنده کرمانشاه
قدسیه سیدی علوی مشهد

** مجلس پنجم:

در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم 14 نامزد زن توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس پنجم شوند.

این مجلس در تاریخ 12 خرداد 1375 کار خود را آغاز کرد. تعداد کل نمایندگان این دوره مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 274 نفر بود.

شهربانو امانی انگنه ارومیه
نیره اخوان بی‌طرف اصفهان
زهرا پیشگاهی‌فرد اصفهان
سهیلا جلودارزاده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فائزه هاشمی رفسنجانی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه کروبی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
مرضیه وحید دستجردی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
منیره نوبخت تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه رمضان‌زاده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
نفیسه فیاض‌بخش تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
قدسیه سیدی علوی مشهد
مرضیه صدیقی مشهد
الهه راستگو ملایر
مرضیه حدیدچی دباغ همدان

 

** مجلس ششم:

ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خردادماه 1379 کار خود را آغاز کرد. تعداد کل نمایندگان این دوره مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 297 نفر بود که در مرحله اول و دوم 13 نامزد زن توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس ششم شوند. 

اعظم ناصری‌پور اسلام‌آباد غرب
شهربانو امانی انگنه ارومیه
اکرم مصوری‌منش اصفهان
سهیلا جلودارزاده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه حقیقت‌جو تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه راکعی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
وحیده طالقانی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
جمیله کدیور تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
الهه کولایی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
حمیده عدالت دشتستان
طاهره رضازاده شیراز
سیده فاطمه خاتمی مشهد و کلات
مهرانگیز مروتی خلخال


 

** مجلس هفتم:

در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم 13 نامزد زن توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس هفتم شوند.

مجلس هفتم که کار خود را در 7 خرداد 1383 آغاز کرد،‌ 295 نماینده داشت.

نیره اخوان بی‌طرف اصفهان
سهیلا جلودارزاده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه آلیا تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه رهبر تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
الهام امین زاده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
لاله افتخاری تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
نفیسه فیاض بخش تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه آجرلو کرج
عشرت شایق تبریز
مهرانگیز مروتی خلخال
هاجر تحریری نیک‌صفت رشت
رفعت بیات زنجان
عفت شریعتی مشهد و کلات

** مجلس هشتم:

در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم 8 نامزد زن توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس هشتم شوند.

هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1387 کار خود را آغاز کرد. تعداد کل نمایندگان دوره سوم مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 291 نفر بود.

نیره اخوان بی‌طرف اصفهان
فاطمه آلیا تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه رهبر تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
زهره الهیان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
لاله افتخاری تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
طیبه صفایی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه آجرلو کرج
عفت شریعتی مشهد

 

** مجلس نهم:

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم 9 نامزد زن توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس نهم شوند. 

این دوره از مجلس 7 خرداد 1391 کار خود را آغاز کرد و تعداد کل نمایندگان دوره سوم مجلس با احتساب نمایندگان شهید،‌ متوفی،‌ مستعفی و میان‌دوره‌ای 290 نفر بود.

نیره اخوان بی‌طرف اصفهان
فاطمه آلیا تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه رهبر تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
زهره طبیب‌زاده نوری تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
لاله افتخاری تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
شهلا میرگلوبیات ساوه و زرندیه
مهناز بهمئی سراب
سکینه عمرانی سمیرم
حلیمه عالی زابل

** مجلس دهم:

در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور زنان در نهاد قانون‌گزاری کشورمان بیشترین تعداد را داشت.

در مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس 13 نفر و در مرحله دوم 4 نفر از نامزدان زن به نمایندگی مجلس دهم رسیدند.

مجلس دهم در 7 خرداد 95 کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر 285 نماینده دارد.

پروانه سلحشوری تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
طیبه سیاوشی شاه عنایتی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فریده اولادقباد تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
سهیلا جلودارزاده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فریده اولادقباد تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
سیده فاطمه حسینی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
فاطمه سعیدی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
پروانه مافی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
سیده فاطمه ذوالقدر تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
هاجر چنارانی نیشابور و تخت جلگه
زهرا ساعی تبریز، آذرشهر و اسکو
سمیه محمودی شهرضا 
خدیجه ربیعی فرادنبه بروجن
ناهید تاج الدین اصفهان
معصومه آقاپور علی‌شاهی شبستر
سیده حمیده زرآبادی قزوین، آبیک و البرز
زهرا سعیدی مبارکه مبارکه

انتهای پیام/
انتهای پیام/
http://qomefarda.ir/16797
کلیدواژه: کدام مجلس زنان
اخبار مرتبط

نظرات شما