اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود به چند نکته درباره رشد اقتصادی کشور اشاره کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی نشان می‌دهد:

 رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۶- درصد بوده که به شکل زیر توزیع شده است:۱ - رشد گروه کشاورزی ۳.۸+ درصد۲- رشد گروه صنایع و معادن ۲.۵+ درصد۳- رشد گروه خدمات ۱.۶- درصد.

 رشد اقتصادی با نفت ۲.۸- درصد

 سه نکته:

١- اقتصاد درمسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا است. درمقایسه با کشورهایی که مواجه باهیچ تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفا با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است.

۲-تنها بخش منفی غیرنفت، بخش خدمات بوده است، که بدلیل محدودیت های بهداشتی ناشی از کرونا کاملا قابل پیش بینی بود. لذا بازیابی رشد در بخش غیر نفتی همراستا با ارقام رشد تیر و مرداد ماه شرکتهای صنعتی دور از دسترس نیست.

۳- منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است. امید این است که این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.


اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا است

 
انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/20299
اخبار مرتبط

نظرات شما