مسئول گروه جهادی سفیران کار و تلاش مطرح کرد:

ادامه سیر نزولی بیماری کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی

مسئول گروه جهادی سفیران کار و تلاش گفت: ادامه سیر نزولی بیماری کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، محمدرضا استاد شریف ، رابط نهضت مردمی در دانشگاه علوم پزشکی قم در میزگرد خدمات گروه های جهادی در مقابله با بیماری کرونا که در دفتر پایگاه خبری قم فردا برگزار شد، اظهار داشت: در بحران کرونا به شدت حضور نیروهای جهادی برای امور مختلف احساس می شد.
وی ادامه داد: در پیک اول شیوع کرونا قراگاهی با عنوان قرارگاه کریمه اهلبیت(ع) در استان شکل گرفت که ما در کارگروه بهداشت و درمان حضور داشتیم و در آن کارگروه به برخی راهبردهای اساسی دست یافتیم و آن را عملیاتی کردیم.
مسئول گروه جهادی سفیران کار و تلاش بیان داشت: در این پیک هم به راهبردهای بهداشتی خوبی دست یافتیم که چگونه خط دهی و فعالیت کنیم تا با سیستم وزارت بهداشت موازی نشود. ما تصمیم گرفتیم که حلقه میانی و رابط بین وازت خانه ومردم باشیم.
بیماری یابی مهمترین فعالیت گروه های جهادی در مقابله بود
وی خاطرنشان کرد: تخصص گروه جهادی ما بهداشت و درمان بودند و چون این بیماری ناشناخته بود از ابتدا بنا را بر این گذاشتیم که افراد را آموزش بدهیم تا چه اقداماتی را انجام دهند.
استاد شریف با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ، گفت: در این جلسات به این مسئله رسیدیم که بیماری یابی کنیم چرا که در این موضوع نقص داشتیم.
وی عنوان داشت: در استان قم 300مطلب و 42درمانگاه داریم. با گروه های جهادی به این راهبرد رسیدیم که گروه های جهادی متخصص رابطی باشند برای ثبت بیماری و بیماری یابی که در این زمینه بسیار موفق بودیم.
رابط نهضت مردمی در دانشگاه علوم پزشکی قم بااشاره به اینکه این طرح امروز به عنوان طرح موفق در وزارت خانه مطرح شده است، گفت: در طرح شهید قاسم سلیمانی یکی از کمیته ها همین بحث بیماری یابی است.
جهادگران کف میدان می توانند مشاور مسئولین پشت میز باشند
وی اضافه کرد: گروه های جهادی کف میدان هستند و همه چیز را لمس می کنند اما مسئولین بیشتر در جلسه هستند و نمی توانند موضوعات مختلف را از نزدیک لمس کنند اما می توانند از گروه های جهادی به عنوان مشاور استفاده کنند.
استاد شریف با اشاره به اینکه استقبال و همکاری مردم در مقابله با بیماری خوب بود، گفت: بیمار وقتی به مطلب مراجعه می کرد و نام او در سامانه ثبت می شد گروه جهادی بعد از آن پیگیری حال بیمار بودند.
وی ادامه داد:بیمارانی که کرونا مثبت بودند و چون پیک بیماری 14روز است جهادگران از ابتدا با پیگیری وضعیت بیمار، روحیه دادن و... جویای احوالات بیمار بودند که نتایج و تاثیر بسیاری با خود داشت.
عبور سریع قم از پیک ها به دلیل تلاش جهادگران است
مسئول گروه جهادی سفیران کار و تلاش عنوان داشت:  این که قم از این بحران نسبت به استان های دیگر زودتر عبور می کند به دلیل حضور گروه های جهادی است.
وی ادامه داد: متاسفانه اسم قم در خصوص شیوع کرونا با تلاش دشمنان در حال بد شدند بود که با اقدامات به موقع و سریع این مسئله از بین رفت.
ادامه سیر نزولی بیماری با رعایت پروتکل های بهداشتی
طلوعی با اشاره به اینکه امروز وضعیت بیماری در قم سیر نزولی دارد، گفت:  اگر مردم رعایت کنند و طرح قرنطینه را رعایت کنند سیر همچنان نزولی خواهد بود تا بیماری را از استان ریشه کن کنیم.
وی تصریح کرد: امروز رعایت پروتکل های بهداشتی به 80درصد رسیده است اما قبلااز شروع پیک این رعایت مسائل بهداشتی به 35درصد رسیده بود. اگر پروتکل های بهداشتی توسط مردم رعایت نشود هرچقدر گروه های جهادی و کادر درمان تلاش کنند بازهم اتفاقی نخواهد افتاد.


انتهای پیام/160


http://qomefarda.ir/22080
اخبار مرتبط

نظرات شما