جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱ بهمن در تمام مقاطع تحصیلی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه  ۱ بهمن را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
مهارت شناختی - پایه ۱۲- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
کاربر رایانه - پایه ۱۰ - رشته تصویر سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
الگو سازی سر همی نوزاد - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
الگو یقه - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی  پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی- درس یازدهم عهد و پیمان ( بخش اول ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی- درس یازدهم پرچمداران ( بخش اول ) پایه هشتم
 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی- درس یازدهم زن پارسا ( بخش اول ) پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
پرورشی - موانع یادگیری

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸

درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰

درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵

درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵

درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵

درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵

درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/23601
اخبار مرتبط

نظرات شما