نیم صفحه روزنامه‌های اقتصادی26 بهمن ماه ۹۹

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۶ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی، جوانان در رویای خرید خانه، شوک مثبت به بازار سرمایه، امضای طلایی روی فولاد!، می پردازد.

همچنین معرفی ۱۵۰ نفر از سوداگران بورس، سردرگمی مصرف کنندگان در آشفته بازار مرغ، حال بازار شکر خوب نیست، دو نرخی، گران و کم یاب، از جمله مهمترین تیترهای صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۶ بهمن ماه به شرح زیر است:

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

تصمیم دولت بر بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جوانان در رویای خرید خانه/ شوک مثبت به بازار سرمایه

 انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/24140
اخبار مرتبط

نظرات شما