کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با قم فردا:

پول عامل سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال کشف گور دسته جمعی در کانادا/ مبانی واکنش سلبریتی های داخلی به حوادث انسانی نیست

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال کشف گورهای دسته‌جمعی در کانادا گفت: مشکل جریان سلبریتی های داخلی بی هویتی است در نتیجه تعیین کننده درست و غلط مبانی انسانی خودشان نیست بلکه مبانی ارباب و رعیتی است این ها نگاه می کنند که اربابان شان که در اثر اتصال آن به آنها می‌توانند شادکامی پیدا کنند چه می گویند و آنها هم تقلید می کنند.

​​​حسن غفاری فر کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال کشف گورهای دسته جمعی در کانادا در گفتگو با خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی قم فردا، اظهار داشت: بزرگترین بحرانی که مدرنیته با خودش در اثر تفسیر غلط از عالم پیدا کرده است انسان خدایی است و ذیل انسان خدایی هر شخصی که زور قدرت و پول دارد حق حیات دارد این دقیقا همان قانون جنگل است که هرکس قدرت دارد می تواند بر دیگری غلبه پیدا کند.

 استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد :انسان وقتی در جهان بینی خود به این نقطه رسید جنگ و ترور قتل عام مردم در فلسطین قتل مردم عراق بعد از سال ۲۰۰۳ که چند صد هزار نفر انسان بی گناه به فجیع‌ترین شکل کشته شدند برایش مجاز می شود و حقوق بشر بودن این ها را افرادی تعیین می کنند که صاحب قدرت از جمله قدرت رسانه و پول هستند.


غفاری فرد تاکید کرد: این به این علت است که اینها از طبیعی نگری به قراردادی نگری روی آوردند و حقوق از جمله حقوق بشر با توجه  به اراده و قدرت و زور در دنیا تعیین می‌کند این اراده را نیز محدود به دولت‌های خاص کردند اما اینها در میان ۸ میلیارد انسان در اکثریت نیستند اما با این حال تبدیل و اکثریت شدند که اینها هم ۵ کشور هستند حتی در داخل کشور ما غرب‌زده های این چند کشور را کل جهان تعبیر می کنند همین باعث می‌شود که چند کشور محدود جهان که خود را حاکمان جهان می دانند خود را مجاز به انجام هر کاری بدانند و این اتفاق افتاده است.

 وی ادامه داد: مفهوم حقوق بشر یعنی آنچه را که چند کشور صنعتی اجازه بدهند از آن استفاده کنید به آن می گویند حق و آنچه را که آنها اجازه نمی دهند آن ناحق است و اینها اگر بتوانند با کارهای پروپاگاندایی و رسانه ای مسئله را جا بیاندازند تا رفتارهای ظالمانه و حقوق بشر مدنظر خود و تحقیر دیگران را حقوق بشر و نشان دهند که این را با رسانه حل می کند.

 کارشناس مسائل سیاسی عنوان داشت:  اگر با این کار ها نتوانسته اند به اهداف خود برسند از طریق قدرت خود در شورای عالی امنیت ملی و دیگر سازمانهای بین المللی به اهداف خود می ریزند و اگر از آن طریق هم نتوانسته بدون هیچ نگرانی با اسلحه وارد کشور ها میشود و با قتل عام مردم به اهداف خود میرسند.

 وی خاطر نشان کرد: در داخل کشور نیز برخی سلبریتی های فرهنگی، سیاسی و ورزشی دچار دگراندیشی شدند به این علت که اینها هویتی از خود ندارند و خود هیچ نگرش و نظری ندارند تا آن را بیان کنند و از آن دفاع کنند این‌ها تنها به دنبال لذت و شادکامی هستند لذت و شادکامی را در این می‌بیند که خودشان را به یک منبعی وصل کنند و چون همان جریان رسانه چند دولت را به عنوان موجود برتر معرفی کرده و اینها هم به زعم خودشان با اتصال به این ها می توانند در آن شادکامی ها شرکت کنند به همین خاطر خودشان هیچ هویتی برای تعریف حقوق بشر ندارند ، حقوق بشر را همان چیزی تعریف می کنند که آنها تعریف می کنند .

وی ادامه داد: سلبریتی های داخلی نگاه می کنند که  همان هایی که رسانه ها آنها را مدافعان حقوق بشر معرفی می کنند چه چیزی را و چه کسانی را بشر می دانند و چه کسانی را بشر نمی دانند و آنها چه دستوری می‌دهند و از آنها تقلید می‌کنند گاهی در برخی از اتفاقات  در فضای مجازی تصاویر جعلی و غیر واقعی را منتشر می‌کنند تا یک تصویر غیر واقعی در جامعه خودمان را به تصویر بکشند.

غفاری فر گفت: مشکل جریان سلبریتی های داخلی بی هویتی است در نتیجه تعیین کننده درست و غلط  مبانی انسانی خودشان نیست بلکه مبانی ارباب و رعیتی است این ها نگاه می کنند که اربابان شان که در اثر اتصال آن به آنها می‌توانند شادکامی پیدا کنند چه می گویند و آنها هم تقلید می کنند.

وی  بیان کرد: اینکه از سلبریتی ها توقع داشته باشیم در دایره تعریف انسانیت و انسان که از وی انتظار عکس العمل و واکنش از روی انسانیت داشته باشند انتظار غلطی است زیرا آنها خودشان هیچ هویتی ندارند تا ما از آنها انتظار مسئولیت اجتماعی داشته باشیم.

انتهای پیام/170


http://qomefarda.ir/27297
اخبار مرتبط

نظرات شما