فیلم| آماده انتقال تجربیات کارگروه های مشورتی نماینده قم در مجلس به دیگران هستیم

مسئول دفتر کارگروه‌های مشورتی و نظارتی احمد امیرآبادی گفت: در چند سال گذشته توانسته‌ایم کارگروه‌های مشورتی را با حضور 500 نفر و در سه سطح کارگروه‌های تخصصی، مناطق و بخش‌ها راه‌اندازی کنیم.
http://qomefarda.ir/29130
اخبار مرتبط

نظرات شما