انتخابات مجلس عوام انگلستان چگونه برگزار می‌شود؟

اگر چه بریتانیا یک کشور پادشاهی است اما 4 حوزه انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دارد که 3 کشور اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دارای دولت‌های محلی و مجالس تقنینی مربوط به خود هستند و انگلستان هم تنها حوزه‌ای است که از مجلس محلی برخوردار نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  در پرونده ویژه نظام‌های انتخاباتی در جهان، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس عوام انگلستان را بررسی کرده‌ایم.

پارلمان در مرکزیت نظامی سیاسی انگلیس قرار دارد و مهم‌ترین نهاد نمایندگی مردم است.پارلمان این کشور شامل مجلس عوام و مجلس اعیان است. مجلس عوام مشتمل بر 650 نماینده است که برای مدت ۵ سال از طریق به‌کارگیری نظام اکثریتی ساده در حوزه‌های تک کرسی انتخاب می‌شوند

مقدمه

انتخابات مهم‌ترین عرصه مشارکت و رقابت سیاسی در کشورهاست. در این عرصه، مردم می‌توانند اراده خودشان را برای تعیین سرنوشت کشور اعمال کنند؛ در این راستا، نظام‌های انتخاباتی یکی از اساسی‌ترین اجزای فرآیند تحقق مردم‌سالاری در کشورها به شمار می‌روند که تأثیرات شگرفی بر تحقق اهداف و رفتارهای نظام‌های سیاسی دارند.

از آنجا که نظام‌های انتخاباتی بر بخش‌های مختلف نظام‌های سیاسی اثرگذارند، کشورهای مختلف به اقتضای شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر آن‌ها، نوع خاصی از نظام­های انتخاباتی را برگزیده و بالطبع در صورت نیاز، به تغییر آن مبادرت می‌ورزند.

به‌طورکلی 3 دسته نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام‌های انتخاباتی تناسبی و نظام‌های انتخاباتی ترکیبی در جهان وجود دارد. 

ویژگی‌های انگلستان

بریتانیا از 4 حوزه انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل‌شده است. اگر چه بریتانیا یک کشور پادشاهی بوده و پارلمان بریتانیا حاکم است، اما 3 حوزه اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دارای دولت‌های محلی و مجالس تقنینی مربوط به خود هستند. انگلستان تنها حوزه‌ای است که از مجلس محلی برخوردار نیست. لندن پایتخت انگلستان و مرکز بریتانیا هست.


نقشه بریتانیا

 

حکومت انگلستان

نظام سیاسی انگلستان سلطنت مشروطه است که در آن پادشاه یا ملکه زعامت کشور را به‌صورت تشریفاتی بر عهده‌دارند. قانون اساسی بریتانیا مدون نیست، به این معنا که خیلی منعطف بوده و به‌راحتی قابل‌تغییر است و حالت تثبیت‌شده قوانین اساسی دیگر کشورها را ندارد. قوای حاکمِ در پادشاهی متحد، برخلاف کشورهایی مثل ایالات‌متحده، کاملاً از یکدیگر منفک نیستند؛ یعنی قوه مجریه و دادگستری از یکدیگر جدا نبوده و قوه مجریه تا حدودی بر نظام قضایی مسلط است. پادشاه رئیس کشور است. نخست‌وزیر، رئیس دولت به شمار رفته و قدرت اجرایی را در دست دارد. نخست‌وزیر رهبر حزب اکثریت در پارلمان است.

پارلمان انگلستان

پارلمان در مرکزیت نظامی سیاسی این کشور قرار دارد و مهم‌ترین نهاد نمایندگی مردم است. انتخابات پارلمان هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود. دولت این کشور ریشه در پارلمان داشته و به‌صورت مستقل انتخاب نمی‌شود. پارلمان انگلیس شامل مجلس عوام و مجلس اعیان است.

مجلس عوام انگلیس

مجلس عوام مشتمل بر 650 نماینده است که برای مدت ۵ سال از طریق به‌کارگیری نظام اکثریتی ساده در حوزه‌های تک کرسی انتخاب می‌شوند. در واقع این کشور به ۶50 حوزه انتخابیه‌ی تقریباً برابر تقسیم می‌شود و از هر حوزه یک نماینده به مجلس عوام راه می‌یابد. از این تعداد، ۵۳۳ حوزه‌ی انتخابیه در انگلستان، ۵۹ حوزه در اسکاتلند، 40 حوزه در ولز و ۱۸ حوزه در ایرلند شمالی قرار دارد.

نظام اکثریتی ساده موجب شده است که معمولاً احزاب بزرگ در عمده‌ی انتخابات‌ها کرسی‌های نمایندگی را به دست می‌آورند؛ به‌طور معمول حزبی که بتواند حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آراء ملی را کسب کند، اقبال زیادی برای کسب اکثریت کرسی‌های نمایندگی در مجلس عوام و درنتیجه تشکیل دولت خواهد داشت.

مجلس اسکاتلند

مجلس اسکاتلند شامل 129 نماینده است که بر اساس نظام انتخاباتی ترکیبی انتخاب می‌شوند. 73 نماینده مجلس اسکاتلند بر اساس نظام اکثریتی در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده و 56 نماینده نیز بر اساس نظام تناسبی از 8 منطقه‌ی 7 نماینده‌ای وارد مجلس اسکاتلند خواهند شد.

مجلس ولز

 مجلس ولز دارای 60 کرسی است که بر اساس نظام انتخاباتی ترکیبی انتخاب می‌شوند. 40 نماینده مجلس ولز بر اساس نظام اکثریتی در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده و 20 نماینده نیز بر اساس نظام تناسبی از 5 منطقه‌ی وارد مجلس ولز خواهند شد.

مجلس ایرلند شمالی

مجلس ایرلند شمالی 108 نماینده دارد که همگی بر اساس نظام انتخاباتی تناسبی انتخاب می‌شوند.

مجلس اعیان

مجلس اعیان انگلستان در حال حاضر 825 عضو دارد و از سه دسته نماینده تشکیل‌شده است:

اعضای مادام‌العمر: این افراد به‌صورت مادام‌العمر به عضویت در مجلس اعیان منصوب می‌شوند، اما القاب آن‌ها به وراثشان منتقل نمی‌شود. ملکه این نوع از اعضا را بر اساس توصیه نخست‌وزیر و به خاطر دستاوردهایی که در طول حیاتشان کسب کرده‌اند، به عضویت در مجلس اعیان منصوب می‌کند.
اسقف‌ها: 26 تن از ارشدترین اسقف‌های کلیسای انگلیس عضو مجلس اعیان هستند. زمانی که یک اسقف اعظم بازنشسته می‌شود، اسقفی که به‌جای وی منصوب می‌شود، به عضویت مجلس اعیان درمی‌آید.
اعضای وراثتی: شیوه‌ای که مبتنی بر حق وراثت برای عضویت در مجلس اعیان بود، در سال 1999 ملغی شد، با این ‌حال 92 تن از کسانی که پیش‌تر بر اساس حق وراثت عضو مجلس اعیان بودند، برای عضویت دوباره در مجلس اعیان انتخاب شدند.انتهای پیام/
http://qomefarda.ir/10425
اخبار مرتبط

نظرات شما