نشست علمی روایت اربعین برگزار شد

نشست علمی روایت اربعین با موضوع بررسی الگوهای رفتاری و تمدن ساز اربعین حسینی و فرصت ها و چالش های پیش‌رو برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  نشست علمی روایت اربعین  با موضوع بررسی الگوهای رفتاری و تمدن ساز اربعین حسینی و فرصت ها و چالش های پیش‌رو  در دفتر خبرگزاری حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشست رضایی با اشاره به برخی الگوهای رفتاری که در حرکت عظیم اربعین حسینی ، اظهار داشت: در حرکت بزرگ و عظیم اربعین حسینی انفاق، ایثار، سخاوت، بخشیدن اموال، مصرف به قدر نیاز، بسنده کردن به حداقل ها، مقدم داشتن نیاز دیگران به خود، عدم حسابگری، حضور و دخالت کودکان در مباحث اربعین، تغییر واحد خدمت رسانی، تنوع خدمات و... از الگوهای رفتاری قابل مشاهده در اربعین است.

باید رفتار اخوت و برادری اربعین در زمان و مکان گسترش پیدا کند
همچنین در ادامه این جلسه عبدالمجید تناور با اشاره به بحث اخوت و برادری ، گفت: بحث اخوت و برادری که در پیاده روی اربعین اتفاق می افتد می تواند به دلیل یکسری مسائل دینی، اعتقادی و فلسفی باشد.
وی در ادامه با اشاره به سخنی از آیت الله شاه آبادی، گفت: آیت الله شاه آبادی از مسائل مهم نزدیک شدن به ظهور حجت را عِده و عُده می دانستند که این عِده هم با برادری و اخوت فراهم خواهد شد.
تناور با اشاره به اینکه اخوت و برادری هم زمینه ظهور و پذیرش قرآن در جامعه است، بیان داشت: اربعین یک قطعه زمانی و مکانی است که ما را به داشتن جامعه مومن نزدیک تر می کند.
وی عنوان داشت: در اربعین همه به سمت حب امام حسین(ع) حرکت می کنیم و همین پذیرش ولایت ما را مجبور کرده است که به یکدیگر کمک کنیم و با یکدیگر برادری کنیم.
رئیس قرارگاه فضای مجازی سپاه اضافه کرد: نمونه این اخوت و برادری در هشت سال دفاع مقدس هم دیده می شود در آن زمان درجه، مسئولیت و... وجود نداشت و همه یکدیگر را در یک سطح می دیدند.
وی خاطرنشان کرد: باید رفتار اخوت در زمان و مکان گسترش پیدا کند به عنوان مثال این برادری در تمام مرزهای ایران و شهر های کشور به وجود بیایید.
تناور با اشاره به اینکه ویژگی های رفتاری در احادیث اهلبیت(ع) آورده شده است، گفت: پیاده سازی برادری و اخوت باعث نزدیک شدن به ظهور امام زمان(عج) خواهد شد.

کل جریان اربعین یک جریان مهرورزی است
این در حالی است که در ادامه حجت الاسلام عبدالصالح شمس اللهی با اشاره به اینکه در بحث تمدن سازی یکی از اصلی ترین مسائلی که مطرح است بحث وحدت آرمانی است، عنوان داشت: تا وقتی جامعه ای وحدت آرمانی نداشته باشد تمدن اسلامی محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی جامعه به یک آرمانی برسد به یک نقطه کانونی خواهد رسید که آن پایه تمدن است و در اسلام پایه تمدن توحید می باشد و مسیر توحید هم ولایت است.
این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه عقول همه انسان ها چه از نظر کیفی و چه از نظر کیفی استدلال را درک نمی کنند، گفت: اکثر کسانی که در صدراسلام مسلمان شدن ، مسلمان اخلاق پیامبر(ص) شدند.
وی ادامه داد: استدلال علمی و آکادمیک انسان ها را به وحدت نمی رساند و در برخی موارد احساسات انسان ها را به وحدت نزدیک می کند.
شمس اللهی بااشاره به اینکه کل جریان اربعین یک جریان مهرورزی است، گفت: اربعین یک جریان سیال به هم متصل است که تنها از طریق محور محبت امام حسین(ع) با هم ارتباط دارد.
وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ مهرورزی باعث می شود که وحدت حول یک آرمان واحد شکل بگیرد که از نوع استدلال هم قوی تر است؛ استدلال قابل خدشه است اما پیوند عاطفی قابل خدشه نیست.

حب الحسین یجمعنا منطبق ترین شعار با جریان اربعین است
عضو پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اینکه حب الحسین یجمعنا واقعا منطبقترین شعار با جریان اربعین است، گفت: برخی مسائل مانند نمودهای تفرقه ممکن است این فرهنگ مهرورزی را تبدیل به تقابل کند که باید شناسایی و از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ مهرورزی آموزش داده شود چرا که وحدت آرمانی بسیاری از مواقع با محبت بدست می آید.

اربعین حرکتی بدون دعوت و تبلیغ است
همچنین در ادامه این نشست امیر امیرگان با اشاره به اینکه تمدن اسلامی از وجود مقدس پیامبر(ص) شروع شد و تا ظهور امام زمان(عج) با دعوت عمومی ادامه دارد، گفت: تمدن اسلامی نیازمند تبلیغ و دعوت گسترده در پهنای همه بشریت است.
وی ادامه داد: پیامبر(ص) و معصومین(ع) روش تبلیغ را در روایات و احادیث اموزش داده اندو اصلی ترین شاخص آن هم دعوت مردم به غیر از زبان است.
این کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی بااشاره به اینکه اربعین حرکتی بدون دعوت و تبلیغ است، گفت: ما تاکنون از سوی مردم و دولت عراق تبلیغی در خصوص حضور مردم در اربعین حسینی ندیده ایم حتی حرکت اربعین بایکوت رسانه ای هم در دنیا می شود.
وی افزود: اخوت ، برادری و مهرورزی که در اربعین دیده می شود یک جلوه ای است که در هیچ یک از ادیان الهی وجود ندارد.

بزرگترین انفاق بشری در اربعین حسینی رخ می دهد
امیرگان با اشاره به انفاق در مسیر اربعین، ابراز داشت: بدون اینکه تبلیغی صورت بگیرد بزرگترین انفاق بشری در اربعینی حسینی رخ می دهد.
وی عنوان داشت: اربعین یک بزرگداشتی برای مظلوم است و هیچ حرکتی در زمان فعلی وجود ندارد که چنین حرکت و اجتماع عظیمی که ظلم ستیزی کند ندیده ایم.
این کارشناس مذهبی با اشاره به برخی شاخص های در حرکت اربعین حسینی، گفت: در این حرکت امید به اصلاح و حرکت آخر الزمان، بیعت برای اصلاح، راهیپمایی بزرگ و مسالمت آمیز، تبلیغ به اسلام ناب محمدی(ص)، بی توجهی به دنیا و ظواهر آن از مهمترین شاخص های اربعین است.

اربعین اصل بر معنویت، از خودگذشتگی و ایثار است
در ادامه این نشست علمی هم حجت الاسلام فرهادی بااشاره به اینکه در اربعین اصل بر معنویت، از خودگذشتگی و ایثار است، گفت: باید ببینیم رفتارهای سازنده در تمدن سازی از سال گذشته تا کنون در اربعین چقدر تغییر کرده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت تمدن سازی پیش برویم باید ابتدا رصد کنیم و برنامه داشته باشیم تا رفتارهای تمدن سازی را ترویج دهیم.
این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه سازماندهی در تمدن سازی بسیار مهم است، گفت: هنر، خلاقیت، تکنولوژی و صنعت از مواردی است که باید به آن بیشتر توجه کنیم.
وی بیان داشت: بحث خلاقیت و نوآوری در تمدن سازی می تواند مسئله مهمی باشد.
فرهادی با اشاره به اینکه امروز نیازمند ترویج و فرهنگ سازی هستیم، خاطرنشان کرد: کم رنگ شدن بحث فرهنگ در اربعین می تواند مهمترین تهدید باشد.

برخی گسل های اجتماعی در ایران و عراق باعث کاهش رشد شتاب زوار است
وی ادامه داد: برخی گسل های اجتماعی در ایران و عراق وجود دارد که باعث کاهش رشد شتاب  زوار می شود که این گسل های می تواند در بین اقوام، قبایل و... باشد.
این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه دشمن با بودجه های کلان برای بحث اربعین برنامه ریزی کرده است، گفت: عملیات روانی و فضای مجازی یکی از ابزار های دشمن است که باید در این زمینه اقدمات موثری صورت بگیرد.

اربعین مهمترین ظرفیت الهی برای تمدن سازی است
و اما در انتهای این نشست علمی  عسگری کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه در اربعین شکوفایی های فکری و فرهنگی بسیاری مشاهده می شود ،گفت: اربعین آخرین ظرفیت الهی و بشری برای تمدن سازی است.
وی ادامه داد: برای بحث اربعین باید تمام ظرفیت ها چه عملی و چه علمی وارد شوند و از ظرفیت آنها استفاده شود.

اربعین بهترین مدل شناخت دشمن است
این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه در اربعین بحث برائت از ظلم و استکبار وجود دارد، گفت: اربعین بهترین مدل شناخت دشمن است.

انتهای پیام/160
http://qomefarda.ir/13133
اخبار مرتبط

نظرات شما