جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۹ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان درس
رشته نقاشی و هنر ساعت٨ تا ۸:۳۰ آشنایی با مکاتب نقاشی
رشته رایانه ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت
رشته عکاسی ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عکاسی دیجیتال
  ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ مدیریت تولید محتوا
  ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه اول ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠  بازی و ریاضی 
پایه دوم ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵  فارسی و‌نگارش
پایه سوم ساعت ١١:٣۵ تا١٢ فارسی ونگارش
پایه چهارم ساعت ١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی
پایه پنجم ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی
پایه ششم ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی

متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه هفتم ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی
پایه هشتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی
پایه نهم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی

متوسطه دوم

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه یازدهم ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢(رشته ریاضی و علوم تجربی)
پایه یازدهم ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ فیزیک ٢(رشته علوم تجربی)
پایه دهم ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١(رشته ریاضی و علوم تجربی)
پایه دوازدهم ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ فیزیک٣(رشته علوم تجربی)
پایه دوازدهم ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ شیمی٣(رشته ریاضی و علوم تجربی)

آموزش تکمیلی

آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ اسنگیت ٢(فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

 
انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/20137
اخبار مرتبط

نظرات شما