جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۲ مهر در تمام مقاطع تحصیلی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای شنبه ۱۲ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان  درس
تمام پایه ها ۷:۴۵تا ۸ تربیت بدنی
دهم ٨  تا ٨:٣٠ کارگاه خوش نویسی
دوازدهم ٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار 
دهم ٩ تا ٩:٣٠ طراحی چهره 
دوازدهم ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ عملیات تکمیلی
دهم ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی ماشین ابزار 
     

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
اول ۳۰ :١٠ تا ١١  فارسی و نگارش
دوم   ١١ تا ١١:۳۰ بازی و ریاضی
سوم ١١:٣۰ تا ١٢:۱۰ علوم تجربی و تفکر
 چهارم ۱۰:١٢ تا ١٢:۴۰ بازی و ریاضی
 پنجم ۴۰:١٢ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش
 ششم ۱۳:۱۰ تا ١٣:۴۰ علوم تجربی و تفکر

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم ٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ زبات انگلیسی_ مقدماتی ۳
 هشتم ٠٠: ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی_ تمرین های درس۱
 نهم   ٣٠ :١۵تا ١۶ زبان انگلیسی_ لغات درس یک

متوسطه دوم

مقطع زمان درس
پایه۱۰ ٣٠: ١۶ تا ١٧ تولید محتوی الکترونیک_ آموزش نرم افزار تبدیل فرمت
پایه ۱۱  ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲
پایه۱٠  ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱
پایه۱٠ ٢٠ تا٢٠:٢۵ ریاضی ۱ /دنباله های حسابی و هندسی

پایه ۱۲

پایه ۱۰

٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠

هویت اجتماعی_ درس دوم

ریاضی_ ترکیب توابع

شبکه چهار

پایه ساعت درس
دهم ۷:۳۰  عربی زبان قرآن
یازدهم ۸ ریاضی آمار ۱
یازدهم ۸:۳۰ عربی زبان قرآن ۲
دوازدهم ۱۰:۱۵ عربی زبان قرآن۳
یازدهم ۱۰:۴۵ دین و زندگی۲
یازدهم ۱۱:۱۵ عربی زبان قرآن ۳
دوازدهم ۱۱:۴۵ زبان خارجی ۱
دوازدهم ۱۲:۱۵ فیزیک۳
یازدهم ۱۲:۴۵ حسابان۱
دوازدهم ۱۳:۱۵ فیزیک ۳

شبکه معارف

پایه  ساعت درس
یازدهم ۱۵ علوم و معارف قرآنی ۱
دهم ۱۵:۳۰ دین و زندگی ۳
دوازدهم ۱۶ علوم و معارف قرآنی۳
متوسطه دوره اول ۱۶:۳۰ آموزش قرآن 

 
انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/20697
اخبار مرتبط

نظرات شما