جدول پخش مدرسه تلویزیونی یک‌شنبه ۲۷ مهر در تمام مقاطع تحصیلی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای یک‌شنبه ۲۷ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
طراحی ۱ (جلسه سوم) - رشته گرافیک نقاشی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار اتوکد (جلسه ۵) - تمامی پایه‌های مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی -پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه‌ای و کار و دانش


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
روانشناسی ورزش - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
ماشین ابزار - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای وکار دانش


۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- جمع و تفریق عدد‌های صحیح پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ریاضی- چهار ضلعی‌ها و تقارن (فصل سوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی - عدد‌های گویا (فصل۲) پایه نهم
 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
زیست ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن) - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰

درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵

درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵

درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵

درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵

درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت۱۵

درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰

درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶

درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰

درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول
انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/21092
اخبار مرتبط

نظرات شما