printlogo


روزنامه‌های اقتصادی ۲۱ شهریورماه
 روزنامه‌های اقتصادی ۲۱ شهریورماه
کد خبر: 28622
صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۱ شهریور ماه به بیان مسائلی همچون قیمت دلار از ۲۷  هزار تومان گذشت، احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو، پای هندوها در بازار لاستیک ایران، سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار، نامعادله جهش تولید مسکن، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

احتمال سقوط آزاد قیمت خودرو/ سهم ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار/ پای هندوها در بازار لاستیک ایران

اانتهای پیام/


لینک مطلب: http://qomefarda.ir/News/item/28622