تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس ارشد کشاورزی در گفتگو با قم فردا:/1
کارشناس ارشد کشاورزی با اشاره به اینکه ریشه تا گل گیاه خرزهره سمی است، گفت: درخت کاج در حاشیه شهر می تواند به عنوان بادگیر و مانعی برای ورود ریزگرد ها به استان عمل کند.
مردم هرزمانی که مدیری خودش یا بستگان نزدیکش را غرق در تجملات و.. می‌بینند نه‌تنها این اقدام را ناپسند و قبیح می‌دانند بلکه آن را به‌تمامی مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعمیم می‌دهند.