تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر نقاهتگاه یاوران مهدی سپاه قم خبر داد:
مدیر نقاهتگاه یاوران مهدی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم گفت: تاکنون 150 نفر در نقاهتگاه یاوران مهدی سپاه قم پذیرش‌شده‌اند که تعدادی از آن‌ها با بهبودی کامل ترخیص شده‌اند.