تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش تصویری؛
طی عملیات اطفاء حریق گسترده در بازار کهنه قم 7 آتش نشان مصدوم شدند.