تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون اداره دامپزشکی شهرستان قم خبر داد:
دکتر سید احمدرضا فاطمی: فاز سوم طرح واکسناسیون طیور روستایی استان از چهاردهم آبانماه سال جاری به مدت 10 روز در کلیه روستاهای استان قم با همکاری اتحادیه مرغداران و دهیاری ها اجرایی می شود.