تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم مطرح کرد:
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم گفت: امسال در صورت اعزام 20 هزار نفر از شهر قم به حرم امام خمینی(ره) نیاز به 600 اتوبوس خواهیم داشت.