تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را به‌روزرسانی کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه اگر خیلی زود تصمیمی درباره تک نرخی کردن ارز گرفته نشود، دیر خواهد شد، گفت: طبق گفته های رئیس بانک مرکزی، ترس دولت درباره حذف ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی از آن است که گرانی ها شدیدتر شود.
مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل عرضه گوشت منجمد هرکیلوگرم ۲۹۰۰۰ تومانی با کارت ملی را اعلام کرد.