تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم گفت: در حوزه فناوری اطلاعات، در صورت فراهم آمدن بسترهای مناسب، می توان اشتغالزایی خوبی را شاهد باشیم.
مسئول گروه جهادی سلام:
مسئول گروه جهادی سلام با اشاره به اینکه محرومیت زدایی و خدمت رسانی هدف اصلی اردوهای جهادی است، گفت: این گروه جهادی با 30نفر جهادگر در روستاهای محروم فارس و اصفهان خدمت رسانی می کند.
کارآفرین بااستعداد کشور در گفتگو با قم فردا:
یک کارآفرین بااستعداد کشور بابیان این‌که بخش تولید همواره مظلوم واقع‌شده است، گفت: حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی باید در رأس کارها باشد.