تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بر اساس مصوبه امروز مجلس، احکام قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه ها در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نخواهد بود.