تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حاشیه انتشار مقاله هتاکانه روزنامه 19 دی؛
وقیح و زشت شاید کمترین عبارت‌هایی باشد که می‌توان در توصیف سرمقاله سراسر توهین و کنایه‌آمیز شماره دیروز روزنامه 19 دی به کاربرد.