تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آغاز تولید گریدهای جدید پت با همکاری پتروشیمی تندگویان خبر داد.