تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاونت خدمات شهری شهرداری قم خبر داد:
معاونت خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به غرس 6هزارو نود درخت به نام شهدا در بوستان یادمان شهدا گفت: رختانی برای این کار در نظر گرفته شده که با آب و هوای قم سازگار باشد و همچنین درختانی که در قرآن به آن‌ها اشاره شده و درختان مثمر هستند انتخاب شده است مانند درخت انار، زیتون و انجیر همچنین درخت سرو به عنوان نماد ایثار و شهادت در بوستان یادمان شهدا کاشته خواهد شد.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم:
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با اشاره به تجهیزات خریداری شده در سال‌های اخیر برای آتش نشانی شهرداری قم، گفت: آتش نشانی قم از لحاظ امکانات در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد.