تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان این‌که حمایت از هنرمندان را وظیفه‌ای خود می‌دانیم، گفت: واگذاری امور فرهنگی استان به انجمن‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد.