تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

اعضای بدن یک مادر قمی که بر اثر سکته مغزی جان خود را از دست داده بود، اهدا شد.
با موافقت والدین، اعضای بدن خردسال قمی به نیازمندان در صف پیوند عضو، اهدا شد.