تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ دوربین شبکه اطلاع رسانی دانا از مردم درخواست کرد تا یک خبر را به میل خود تکمیل کنند.
یادداشت،
ماه ها قبل از شروع انتخابات آمریکا، مشاوران مشترک بین اوباما و بایدن به برخی موضوعات برگشت به برجام اشاره می کردند و مشخص است که به دنبال برگشت به برجام هستند که باید مسئولین و دولتمردان در این خصوص هوشیار باشند تا کشور دچار برجام دیگری نشود.