تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن قم:
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن قم با اشاره به اینکه در سال ۹۷، تنها ۲۱۵ شخص حقیقی موفق به دریافت وام ۲۵ میلیونی مسکن روستایی شده اند، گفت: ۸۵۰۰ واحد مسکن روستایی از سال ۸۴ مقاوم سازی شده اند و در حال حاضر ۱۱ هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در استان قم وجود دارد.