تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

استاندار قم:
استاندار قم گفت: ما از فاز قرنطینه رد شدیم و گزینه کارآمدی نیست و تاکنون وزارت بهداشت برنامه ای برای قرنطینه استان قم نداده است و مسؤولان بهداشتی استان نیز چنین درخواستی نداشتند.