تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر طرح تبیین منظومه فکری رهبری خبر داد:
مدیر طرح تبیین منظومه فکری رهبری از برگزاری اولین دوره بینش ولایی در قم خبر داد.