تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جدیدترین محصول ایران خودرو به نام "تارا" ، قرار است بهمن ماه امسال وارد بازار شود.
همزمان با بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از گروه صنعتی ایران خودرو، مراسم رونمایی از نام خودروی تارا در مرکز تحقیقات ایران خودرو برگزار شد.