تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارگران جزء اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و در معضلات و مشکلاتی که پیش می‌آمد این کارگران هستند که بیشترین صدمات را می‌بینند.