تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تسنیم نوشت: پس از انتشار جوابیه علی مطهری به مصاحبه مهدی طالقانی با یکی از سایت‌ها، وی در یادداشتی که برای تسنیم ارسال کرده است، به برخی ادعاهای مطهری پاسخ داده است.