تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره نهم:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره نهم بابیان این‌که شورای فرهنگ عمومی یک شورای نمادین است، گفت: جایگاه این شورا در حد نام‌گذاری روزها تنزل پیداکرده است.