تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تهیه‌کننده قمی:
تهیه‌کننده قمی بابیان این‌که یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب حمایت از مظلومان جهان است، گفت: رژیم صهیونیستی و کودک کش ویروس واقعی جهان است.