تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

هتاکی‌های بی‌شرمانه کمدین قمی به جامعه روحانیت و پرستاران در حالی صورت می‌گیرد که این دو قشر امروز در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند.