تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آئین تکریم معلم شهید، امیر کریمی اعتماد بر سر مزار ایشان برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم:
مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم با اشاره به اینکه امروز ایستادگی در برابر دشمنان را مدیون جانبازان هستیم، گفت: جانبازان سرمایه های ملی کشور هستند.
ویدئویی از خاطرات جالب رئیس کمیته جستجوی مفقودین درباره شنیدن صدای تکبیر شهیدان در یکی از عملیات‌های تفحص را مشاهده می‌کنید.