تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

شهروندان قمی با گلایه از افزایش موش ها در شهر خواستار برخورد با این معضل اجتماعی شدند.