تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:
حجت الاسلام سعیدی در جمع راهپیمایان روز 22 بهمن شهر قم، تحریم، عملیات روانی و تحریک گسل های نارضایتی را از حربه های دشمن برای ایجاد فتنه های جدید دانست.