تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با قم فردا:
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اولویت های حل مشکلات اقتصاد ایران، حذف 4 صفر از پول ملی را در زمره این اولویت ها ندانست.