تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو بیت سید حسن نصرالله:
یوسف نصرالله با اشاره به اینکه حزب‌الله لبنان از مسیر شهدا و وصایای انبیا و اولیا حفاظت کرده است گفت: در این مسیر رهبران حتی از فدا کردن فرزندان خود نیز دریغ نمی‌کنند بلکه وقتی‌که به سمت میدان‌های جهاد می‌روند فرزندان خودشان را همراه می برند.
دبیر کل حزب الله لبنان با زیرکی تمام رژیم صهیونیستی را بر سر یک دوراهی گذاشت تا در سردرگمی به سر ببرد.
رئیس پارلمان لبنان که امروز پذیرای وزیر خارجه آمریکا بود، از تحریمهای واشنگتن علیه جنبش حزب الله لبنان انتقاد کرد.