تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با قم فردا:
کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که مسافرت های نوروزی عامل اصلی پیک چهارم کرونا است، گفت: نباید اجازه سفرهای نوروزی داده می شد.
کارشناس ارشد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
کارشناس ارشد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این‌که نباید تجربه تلخ خون‌های آلوده در واکسن کرونا تکرار شود، گفت: ساخت واکسن ایرانی بهترین راه‌حل است.
کارشناس ارشد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
کارشناس ارشد بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بابیان این‌که سرعت انتشار این ویروس و ابتلای افراد به‌مراتب از ویروس‌های دیگر بالاتر است، گفت: مردم قرنطینه خانگی را جدی بگیرند.