تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آیت الله حسینی بوشهری:
آیت الله حسینی بوشهری، امام جمعه قم با اشاره به اینکه قم هنوز نیازمند پیشرفت و آبادانی است، گفت: شاید در برخی موارد نمایندگان باهم اختلاف سلیقه داشتند اما در خدمت به قم هیچ اختلافی وجود نداشت.