تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: با بیان اینکه تصمیمات راهبردی جبهه اصلاحات برای انتخابات مجلس از طریق پارلمان اصلاحات دنبال خواهد شد، گفت: بخش مهم و بحث برانگیز پارلمان اصلاحات که به کیفیت و تعداد اعضاء مربوط می‌شد به پایان رسید.