تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: قیمت ۵۲ نوع کالا با اولویت کالاهای اساسی در استان مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد تا اگر بیش از ۱۰ درصد کاهش یا افزایش قیمت داشتند علت آن را با تشکیل جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
قم فردا بررسی می کند؛
این روزها برخی از کالای اساسی مردم گران شده که از عوامل این گرانی ها میتواند به عدم مدیریت ونظارت بر توزیع مناسب کالا ، احتکار خانگی و صادرات نام برد که این مسئله عزم جدی مسئولین برای کنترل و مدیریت این مسئله را می طلبد.
رئیس سازمان صمت استان در گفتگو با قم فردا:
رئیس سازمان صمت استان قم با اشاره به اینکه مردم هر گونه تخلف و گرانی فروشی را به شماره 124 اطلاع دهند، گفت: در حال حاضر در کشور کمبود خرما نداریم اما یکی از دلایل گرانی صادرات می باشد.