تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یادداشت؛
جمهوری اسلامی ایران در 41 سال گذشته همواره در مسیری حرکت کرده که در آن مردم‌سالاری دینی حرف اول را زده اما برخی از خواص خلاف این موضوع را بیان می‌کنند.