تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ضرورت حمایت از تولید داخلی زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که کشورهای بیگانه به هر دلیلی از جمله سیاسی اقدام به تنگ کردن رابطه به خصوص در زمینه اقتصادی می‌کنند و در این زمان است که اگر کشور نتواند نیازهای خود را برطرف کند با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.